Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Firma „Ślusarstwo T&D Stasiak” Tadeusz Stasiak powstała w roku 1979 jako zakład usługowy specjalizujący się w ślusarstwie i kowalstwie.
W 1994 roku po zmodernizowaniu i zakupie nowoczesnych maszyn rozpoczęliśmy produkcję zbiorników ciśnieniowych sprężonego powietrza uzyskując stosowne dokumenty Kolejowego Dozoru Technicznego.

Po wejściu do Unii Europejskiej rozpoczęła obowiązywać dyrektywa
EWG 87/404 dotycząca prostych zbiorników ciśnieniowych w związku tym wystąpiliśmy do Transportowego Dozoru Technicznego z wnioskiem o ocenę zgodności produkcji zbiorników na zgodność z normą PN-EN 286-3.

Posiadamy prawo do oznaczenia swoich wyrobów znakiem CE potwierdzającego zgodność wyrobów i proces wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.

Ciągłe doskonalenie i wiara w sukces naszego przedsiębiorstwa pozwoliła na rozszerzenie działalności o wykonywanie konstrukcji stalowych.

Ze względu na dużą ilość zleceń i rozmiary wielkogabarytowych elementów konstrukcji w 2008 roku zapadła decyzja związana
z rozbudową firmy.

Sukces naszej firmy tkwi w pracowitości i ciągłym utrzymywaniu wysokiej jakości oferowanych produktów.

Dynamiczny rozwój, nowoczesne zarządzanie oraz produkcja
w najwyższym standardzie jest wpisane w ideę i strategię firmy.

Wszystko co robimy, robimy bardzo dobrze - z uznaniem klienta.

Kliknij aby zobaczyć listę naszych referencji.

 
T&D Stasiak © Wszelkie prawa zastrzeżone